Kontakt

EMPORO Sp. z o.o.   
Siedziba Spółki:                               Magazyn (wejście do biura przy rampie 73):
ul. Kminkowa 1                                ul. Graniczna 8 c
55-080 Krzeptów                             54-610 Wrocław

Tel.:        +48 71 333 57 80
Fax         +48 71 333 57 90
e-mail:     emporo@emporo.pl
web:        www.emporo.pl

Godziny otwarcia:
Dział Obsługi Klienta:
poniedziałek - czwartek     08:00-17:00
piątek                                 08:00-16.00

Odbiory i wydania z magazynu w godzinach od 08:00-19.00

Konto bankowe prowadzone w ING Bank Śląski
nr rachunku bieżącego: 21 1050 1575 1000 0023 3016 9257
nr rachunku VAT:          
70 1050 1575 1000 0024 4152 1271
 
NIP              9141541139
REGON       020791300
Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000313362
Kapitał Zakładowy: 200.000 zł

Zarząd:     
Prezes Zarządu   - JANUSZ WLAZEŁ
Członek Zarządu - JOANNA DŁUGOSZ-RINK


EMPORO W EUROPIE:

EMPORO s.r.o.                     Magazyn:
Prosecká 2890/63a            Bavorská 856
181 00 Praha 8                 
15500 Praha 5
CZECHY                                CZECHY
Tel.:+420 242 428 600
www.emporo.cz

EMPORO
s.r.o

Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1
SŁOWACJA
Tel.: +421 2 - 202 75 500
www.emporo.sk

EMPORO
GmbH
Am Eiswurmlager 4
01189 Dresden
NIEMCY
Tel.: +49 351 497 702 87
www.emporo.de